Sectoren Media

 
 

Meer weten over
onze sectoren?

Sectoren

Tech & Comms
Energy & Utilities
Life Sciences
Media

 

Media


De traditionele mediabedrijven als omroepen en uitgevers  hebben al lang niet meer het rijk alleen. Telecombedrijven en distributeurs hebben ook de jacht op content geopend. Ook ISPs en zoekmachines eisen in toenemende mate een rol op in de Media-sector.

De nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied roepen steeds opnieuw juridische vragen op, waarin de Media-juristen van Bird & Bird graag hun tanden zetten. Bij Bird & Bird kom je in aanraking met het hele spectrum, ook in juridisch opzicht. Het zijn vaak spraakmakende zaken, waarbij verschillende disciplines betrokken zijn. Zo werken onze Media-juristen nauw samen met specialisten op het gebied van privacyrecht en auteursrecht. Dat kan gaan over embedded linking of targeted advertising, maar ook over portretrecht of onrechtmatige perspublicaties. En nog veel meer.



 
 
 
Wish

Wish Gainda

advocaat Arbeidsrecht

Birds on the job


 

Onze cliënt, een uitgeverij van een televisiegids, had voorgenomen een aantal bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een derde (outsourcing). Deze uitbesteding zou voor een aantal werknemers nadelige consequenties kunnen hebben. De betrokken vakbonden waren geïnformeerd over de voorgenomen plannen en wilden de plannen en personele consequenties bespreken.

Het leuke aan Bird & Bird is dat je als advocaat- stagiaire vanaf de eerste dag wordt betrokken in zaken en ook met de partner mee mag naar de cliënt om bijvoorbeeld met leden van het bestuur, de ondernemingsraad en vakbonden om de tafel te zitten om de plannen en personele consequenties te bespreken. Toen de gesprekken vervolgens in een vergevorderd stadium waren, diende ik de afspraken te vervatten in een “Transitieplan”. Ook stel je beëindigingsovereenkomsten van werknemers op. Tot slot mag je het hele traject mede tot een goed einde brengen door met (de advocaten van) werknemers tot overeenstemming te komen.